บวช

posted on 29 Mar 2010 09:29 by munez30

 

ขออนุญาตตัวเองลาอุปสมบท งดอัพบล็อกเป็นการชั่วคราว

,,,, ,,,,

แล้วเจอกันใหม่ด้วยความห่วงใย :)